Privacy Reglement

Privacyverklaring Birit Meijer Gastouderopvang

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik u aangeven dat de eventuele gegevens die ik van u en door u krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Birit Meijer eigenaresse van Birit Meijer Gastouderopvang.

Persoonsgegevens

Waarom ik uw gegevens bewaar: Is zodat ik contact met u kan opnemen of dat ik de zorg van u kind goed kan waarborgen door alle gegevens bij de hand te hebben. En niet te vergeten om bij de wet te voldoen aan alle eisen die gesteld zijn voor de kinderopvang en/of bedrijven. Hierbij kunt u denken aan gegevens voor een goede boekhouding zoals contracten en dergelijke.

Via mijn website kunt u  mij benaderen, de gegevens die ik dan ontvang zijn de gegevens die u mij verstrekt .Ik heb niet de intentie deze gegevens te bewaren deze zullen veelal in mijn e-mail box binnen komen en achter een wachtwoord staan.

In de opvang werk ik met documenten zoals contracten, toestemmingsformulieren en een formulier met persoonsgegevens.

Op deze documenten staan verwerkt : uw voor en achternaam, die van uw kind, uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, noodnummers, BSN nummer, geboortedatum van uw kind en belangrijke medische gegevens van uw kind.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht u ja zeggen om een overeenkomst met mij aan te gaan dan vraag ik u om de eerder genoemde formulieren in te vullen. Alles wat geschreven en gezegd is blijft  bij mij, het gastouderbureau ( welke wettelijk verplicht is voor het recht op kinderopvangtoeslag ) of in de veilige met wachtwoord beschermde omgeving van de computer, telefoon of portobase van het gastouderbureau. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking .Mocht het toch nodig of zinvol zijn dat ik informatie over  of van u doorgeef dan is dat alleen met het gastouderbureau en uiteraard alleen met uw toestemming of in uitzonderlijke gevallen zoals een calamiteit ten tijde van mijn opvang of een calamiteit met uw kind.

Foto’s

Foto’s worden gedeeld mits daar toestemming voor gegeven is in een vrijwaring voor publicatie. Op mijn website zullen deze foto’s met gezichtsherkenning zonder naam en woonplaats zijn.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Alles op mijn internet accounts, laptop of telefoon is beveiligd met via een persoonlijk wachtwoord. Alles wat we via telefoon, whatsapp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail, whatsapp en Sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn website www.biritmeijergastouderopvang.nl is ter informatie, de foto’s die ik daar gebruik is toestemming voor gegeven via een publicatie verklaring. Ik heb daar informatie staan die een beeld kunnen geven van hoe veilig de opvang is bij Birit Meijer Gastouderopvang.

Niet digitale gegevens

De niet digitale gegevens zijn de formulieren die u voor het goed verlopen van mijn opvang hebt ingevuld. Middels het ondertekenen van documenten en het ondertekenen van dit privacy statement heeft u toestemming gegeven dat ik deze in mijn opvang map mag bewaren welke toegankelijk is voor mij en/ of mijn achterwacht. Deze zal dus op een te grijpen plaats staan. Wel zijn er met huisgenoten duidelijke afspraken over dat dit een map is die alleen voor mij en / of mijn bedrijf is. Dit zodat ik ten allen tijden kan zorgen dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is.

U mag er dus gerust op zijn dat ik niets van uw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Cookies

Voor zover mij bekent is slaat mijn website geen cookies op. Als dit gebeurd zal dit door mijn website host zijn en niet door mij.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Aangezien ik al genoeg te bewaren heb zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan logisch of noodzakelijk is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst en bewaar ik de gegevens 7 jaar na afsluiting van het boekjaar.

Verder zal ik gegevens van u niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met u doe.

Uw rechten

Ik respecteer uw privacy vanuit mijn professionele beroepshouding. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft u ten allen tijden. U mag me hierover altijd aanspreken. Ik wil u er voor de zekerheid op wijzen dat u de mogelijkheid heeft als er iets fout gaat om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder autoriteit persoonsgegevens. Dit zou dan kunnen via : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-.persoonsgegevens/tip-ons

 

Birit Meijer Gastouderopvang, Nirrewortel 15, 3453 VP, De Meern.06-26250738. KvK 56417829. www.biritmeijergastouderopvang.nl