Pedagogisch Beleid

Ik werk met vier pedagogisch doelen.

Deze pedagogische doelen zijn :

 1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.
 2. Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
 3. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie.
 4. Het eigen maken van waarden en normen.

Ik heb mijn doelen hieronder wat uitgebreider beschreven.

1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.

   • Een kind moet zich veilig en geborgen voelen om zich te kunnen ontwikkelen.
   • Het is belangrijk dat ik een sfeer creëer waarin een kind zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt.
   • Het kind kan troost en veiligheid bij mij vinden, zo krijgt het vertrouwen in zichzelf en durft het zijn omgeving te verkennen.
   • Het uiten van emoties is goed. Lachen of huilen kan erg opluchten.
   • Als gastouder zal ik het kind de ruimte geven om deze gevoelens en emoties te ervaren en te uiten.

  2. Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie.

  • Het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
  • Hiermee bedoel ik dat een kind de kans krijgt om vaardigheden aan te leren zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.
  • Het is erg belangrijk voor een kind dat het zijn mogelijkheden en beperkingen leert ontdekken; dit versterkt het zelfvertrouwen.
  • Uw kind moet zich door mij gesteund voelen en weten dat het op mij terug kan vallen en mij om hulp kan vragen.
  • Ik stimuleer om het kind zelf zoveel mogelijk zelf te laten doen zoals zelf de eigen speen laten pakken, laten kiezen welk beleg het op de boterham wil, zelf het jasje aan de kapstok hangen etc.
  • Zodra het niet lukt zal ik bijspringen en helpen zodat het kindje niet gefrustreerd raakt.
  • Ieder kind heeft behoefte aan positieve aandacht daarom zal ik vooral aandacht besteden aan positief gedrag.
  • Uw kind heeft er recht op met respect behandeld te worden en serieus genomen te worden. Zo leert uw kind ook voor andere mensen respect te hebben.

   3. Het ontwikkelen van sociale competentie

  • Sociale ontwikkeling houdt in dat uw kind leert omgaan met andere kinderen en volwassenen.
  • Peuters spelen nog veel naast elkaar terwijl kleuters al graag samen spelen.

  4. Het eigen maken van waarden en normen

  • Het is belangrijk om met de ouder te overleggen welke regels er gehanteerd worden zodat we zoveel mogelijk op een lijn zitten.
  • Voorbeelden van regels zijn: samen delen, aan tafel zitten tijdens het eten etc.
  • Tijdens een ruzie  zal ik de kinderen eerst de ruimte geven om het samen op te lossen.
  • Daarbij zal ik het verloop van de ruzie in de gaten houden en ingrijpen als de strijd ongelijk is of als er een gevaarlijke situatie ontstaat.
  • Als ik iets afkeur vind ik het erg belangrijk om uit te leggen waarom iets niet mag.